รหัสสินค้า
th-515

ใบปัดน้ำฝนไล่น้ำ WATER REPELLENT WIPER D-MAX 22/19

ราคาขาย
690 B

ใบปัดน้ำฝนไล่น้ำ WATER REPELLENT WIPER D-MAX 22/19

ใบปัดน้ำฝนชนิดพิเศษสำหรับ D-MAX
สามารถไล่น้ำได้เป็นอย่างดี
พร้อมเคลือบกระจะรถยนต์ในตัวช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอายุการใช้งานยาวนาน
Add to Cart