รหัสสินค้า
IAED00011-4560220585993

RECARO LX-F IM110 / gray Harmonist

ราคาขาย
35,350 B
URL
http://www.club.recaro-automotive.jp/cat/r-seat/ce-s-series/lxf

เบาะรถยนต์ เบาะเรคาโร่

■ emerged as the LX successor model!
■ three-dimensional and texture may be, use a new mesh material of 3D air!
■ equipped with air lumbar support of the pump adjustable. You can adjust the backrest surface shape to taste.
■ adopted the "Harmonia" of new fabric material to the fabric of the side part.
■ ergonomic, realizing the seating burden of small ideal body!
■ also serve to reduce fatigue and back pain prevention during operation, long drive even without knowing tired!
■ European fragrance of drifting, it is baptism design.
■ part number: LX-F IM110
Color ■: Gray Harmony A
■ backrest integrated headrest
■ stepless recliner
■ back rest ahead of schedule mechanism
■ manual air lumbar support
■ rubber mat suspension system
■ Weight: 14.0kg
■ backrest width (maximum value): 490mm
■ seat cushion width (maximum value): 515mm
■ back rest height: 842mm
■ seat cushion depth: 540mm
Add to Cart